Zaproszenie na imprezę kulturalno-oświatową «Poezja polska w tłumaczeniach rosyjskich»

Związek Organizacji Polskich «Jedność» oraz Moskiewska Organizacja Polonijna «Jedność» mają zaszczyt zaprosić Państwa na imprezę kulturalno-oświatową «Poezja polska w tłumaczeniach rosyjskich», która odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. o godzinie 14.00 na stronie internetowej konferencji ZOOM (identyfikator konferencji № 121 905 076). Aby połączyć się z konferencją Zoom, kliknij: https://zoom.us/j/121905076.
 
 
Nasze spotkanie będzie poświęcone kulturze polskiej. Zapoznamy się z polską poezją i jej tłumaczeniami na język rosyjski. Autorzy projektu ujawnią specyficzne właściwości tłumaczeń i pozwolą cieszyć się wysokimi przykładami twórczości poetyckiej naszych krajów.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do nas w charakterze gości i/lub do wzięcia udziału w przemówieniach, prezentując wiersz ulubionego polskiego autora w oryginale lub w tłumaczeniu. Przygotowaliśmy tę imprezę dla PAŃSTWA i będziemy bardzo szczęśliwi, że się zobaczymy!
 
Prezes Związku Organizacji Polskich «Jedność»
 
Aleksander Sielicki i zespół autorów projektu.

 
Союз польских организаций «Единство» и Московская полонийная организация «Единство» имеют честь пригласить Вас на культурно-просветительское мероприятие «Польская поэзия в русских переводах», которое состоится 18 апреля 2020 г. в 14.00 на площадке онлайн-конференций ZOOM (идентификатор конференции № 121 905 076). Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/121905076.
 
 Наша встреча будет посвящена польской культуре. Вы познакомитесь с польской поэзией и её переводами на русский язык. Авторы проекта раскроют особенности переводов и позволят насладиться высокими образцами поэтического творчества наших стран.
 
Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам в качестве гостя и/или принять участие в выступлениях, предложив стихотворение любимого польского автора в оригинале или в переводе. Мы готовили мероприятие для ВАС и будем очень рады ВАС видеть!
 
Председатель Союза польских организаций «Единство»
 
Александр Селицкий и коллектив авторов проекта.

 →Wieczór poezji