25–26 февраля 2017 года в Новороссийске при поддержке администрации Краснодарского края, муниципального образования город Новороссийск и Посольства Республики Польша в Москве прошли Дни польской культуры, посвящённые 10-летию образования новороссийского филиала Краснодарской региональной общественной организации Польский национально-культурный центр «Единство» и 60-летию председателя новороссийского филиала Юрия Александровича Баля.

В рамках мероприятий состоялись экскурсии по Новороссийску и в Абрау-Дюрсо, а также большой польский концерт.

В днях польской культуры приняли участие председатели польских организаций Юга России и фольклорно-этнографические коллективы и отдельные исполнители из польской диаспоры.

Почётными гостями празднования стали руководитель консульского отдела Посольства Республики Польша в Москве пан Марек Зелиньский, заместитель главы муниципального образования город Новороссийск, управляющий делами Надежда Александровна Галкина и советник главы муниципального образования город Новороссийск Константин Викторович Антонов.

Участники мероприятий подчеркнули важность укрепления дружбы между народами и гармонизации межнациональных отношений в современном мире.

Александр Селицкий

 W dniach 25–26 lutego 2017 roku w Noworosyjsku przy wsparciu Administracji Kraju Krasnodarskiego, Administracji miasta Noworosyjska i Ambasady RP w Moskwie odbyły się Dni Kultury Polskiej z okazji 10-lecia Filii w Noworosyjsku Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” oraz 60-lecia lidera Polaków z Noworosyjska pana Jerzego Bala.

W ramach obchodów zostały zorganizowane wycieczki po Noworosyjsku i do Abrau-Diurso oraz wielki polski koncert.

W Dniach Kultury Polskiej wzięli udział prezesi Organizacji Polonijnych z Południa Rosji, zespoły folklorystyczno-etnograficzne oraz poszczególni wykonawcy z polskiej diaspory.

Honorowymi gośćmi uroczystości zostali: Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie pan Marek Zieliński, wiceburmistrz miasta Noworosyjska, kierownik działu administracyjnego miasta Nadieżda Gałkina oraz doradca burmistrza miasta Noworosyjska Konstantin Antonow.

Uczestnicy podkreślili znaczenie wysiłków mających na celu wzmocnienie przyjaźni między narodami i harmonizacji stosunków pomiędzy środowiskami etnicznymi we współczesnym świecie.

dr Aleksander Sielicki